Részvételi- és játékszabályzat

 1. Az UNILEVER Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 182., továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a 10. és 11. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos), és aki a Játék időtartama alatt a Játékban részvevő lenti éttermek közül legalább egyben minimum egy alkalommal fogyaszt a szintén lent felsorolt hamburgerek közül és ezt követően a www.bajnokburger.hu weboldalra – a weboldalon történt regisztrációt követően -, leadja szavazatát a versenyben lévő hamburgerek közül az egyikre (a továbbiakban: Pályázat).

  A Játékban résztvevő éttermek (a továbbiakban: az Éttermek), valamint a Játékban résztvevő hamburgerek listája:

  Attaboy StrEAT Food Bistro

  NYDFI Kft.

  1075 Budapest Síp utca 4.

  Cheesy Hell(mann's)boy

  Baan's Kitchen Budapest

  Baan’s Kitchen Kft.

  1077 Budapest, Dózsa György út 36.

  Big Baan with Hellmann's

  Bamba Marha Burger Bar

  Wartburger Kft.

  1061 Budapest, Andrássy út 46., 1052 Budapest Deák Ferenc tér 3., 1051 Budapest Október 6 utca 6.

  Hellmann's New York burger

  Beefstro

  BMKM Group Kft.

  1074 Budapest, Dohány u. 54.

  Hellmann's hamMy

  Black Cab Burger

  Divinart Kft.

  1095 Budapest, Mester u. 46., 1088 Budapest Rákóczi út 19.

  Hellmann's Hawaiian BBQ Burger

  Bodega Konyha

  Berke Ákos EV.

  1097 Budapest, Nádasdy u. 12.

  Hellmann's trüffel burger

  Buddies Burger

  Buddies Kft.

  1053 Budapest, Magyar u. 52.

  Hellmann's American Buddy

  Burger Market

  Lehel Utca 9. Kft

  1061 Budapest, Király utca 8.

  Hellmann's Double Trouble

  Burger's Bar

  Grillparázs Magyarország Kft.

  1036 Budapest, Csemete utca 10.

  Hellmann's smoked beef burger

  Deep Burger

  BBQ Körúti Vendéglátó Kft.

  1066 Budapest, Jókai u. 1., 1072 Budapest, Dob u. 20.

  Hellmann's by Deep Burger

  Epic Burger

  Navegar Kft.

  1082 Budapest, Corvin sétány 1.

  EPIC Hellmann's Burger

  Goodbar Goodburger

  POPBISTRO Kft.

  1053 Budapest, Kecskeméti u. 6.

  Hellmann's beef 'n' surf

  Johnny's Bistro

  Sizzler Fast Food Kft.

  1125 Budapest, Szarvas Gábor út 33., 2049 Diósd, Szent István tér 7.

  Hellmann's Baby Chipotle Burger

  Kandalló Pub

  Tiaret Kft.

  1073 Budapest, Kertész u. 33.

  Hellmann's Spicy Nacho Burger

  Kedvenc Bisztró

  Quiet Partners Kft.

  1024 Budapest, Lövőház Utca 2-6. (MAMMUT)

  Hellmann's Cube burger

  Komló és Tehén

  BV Transport Kft.

  2040 Budaörs, Szabadság út 53.

  Hellmann's tripla hagyma burger

  Magic Burger

  Magic Burger Kft.

  1116 Budapest Alíz u. 8. / Barázda u. 40.

  Hellmann's BBQ Veg Chick'n Burger

  Moonshiner’s Pub

  Join Forces Kft.

  1094 Budapest, Tompa u. 28.

  Hellmann’s Delirium Burger

  Vegan Love

  Magic Burger Kft.

  1114 Budapest, Bartók Béla út 9.

  Hellmann's BBQ Veg Chick'n Burger

  1. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.

 2. Játék 2017. április 1. napjától 2017.május 31. napjáig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2017.május 31. éjfél.

 3. Egy Játékos egy nap csak egy Pályázatot küldhet be. A Játék során egy Játékos csak 1 fődíjat vagy 1 egyéb díjat nyerhet. Egy beküldés alkalmával az Interneten csak egy Pályázat küldhető be. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő.

  1. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

  2. A Burger House 2017. május 11. napjától nem vesz részt a versenyben, de a 2017.május 11. előtt a Burger House-ra leadott szavazatokat érvényesnek minősítjük.

 4. A Játék fődíja nettó 100,000,- Ft pénznyeremény, melynek kifizetése a nyertes számára a Játékban résztvevő e-mail címen keresztüli személyes egyeztetés után banki átutalással történik a nyertes Játékos saját bankszámlájára. Amennyiben a fődíj nyertese nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy a kifizetés belföldi postautalvány segítségével történik a Játékban résztvevő e-mail címen keresztüli személyes egyeztetés után. Egyéb díjak: 10 darab egyenként 20 db kupont tartalmazó hamburger kuponfüzet, melynek átadására a nyertes számára a játékban résztvevő e-mail címen keresztüli személyes egyeztetés után kerül sor. A nyeremények adóterhét minden esetben az Unilever Magyarország Kft fizeti meg a lenti 9. pontban foglaltaknak megfelelően. A nyertes Játékos köteles a megfelelő összegű SZJA és egyéb járulékok kalkulálásához szükséges valamennyi adatot megadni, nyomtatványt kitölteni, aláírni, ennek elmulasztása a Játékból történő kizáráshoz vezet.

  A kuponfüzet további részletei: Egy hamburger kuponfüzet 1-1 (összesen 20) kupont tartalmaz, amely kuponok a Burger House kiesése miatt, a 19 résztvevő burgerező által felajánlott 1-1, míg a Bamba Marha Burger Bar esetében 2 hamburger elfogyasztására jogosítanak fel, valamennyi a Játékban résztvevő Étteremben 2017. december 31. napjáig. A kuponok csak hamburgerre válthatóak be az Éttermekben, egyéb termékre, illetve hamburger menükre nem válthatóak be. Egy étteremben csak 1 kupon váltható be, kivéve a Bamba Marha Burger Bar-ban, mert ott a Burger House kiesése miatt 2 kupon beváltására jogosultak a nyertesek.

  A fődíj és az egyéb díjak sorsolására 2017. június 8. napján 11:00 órakor számítógép segítségével és közjegyző jelenlétében kerül sor a következő címen: Tintahal Design Kft, 1116 Budapest, Bercsényi utca 9.

  A Szervező a fődíj sorsoláson 1 fődíj nyertest és 10 egyéb nyertest, valamint a fődíj esetén 3, míg az egyéb díj esetén 10 tartalék nyertest húz ki. A tartaléknyertesek a sorsolás sorrendjében válnak jogosulttá a fődíj nyereményre abban az esetben, amennyiben a fődíj nyertes vagy az egyéb nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes Játékos (Pályázat) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy a sorsolástól számított egy héten belül a Játékos a Játékban használt telefonszámon nem elérhető.

 5. A Szervező a fődíj és egyéb díjnyertes Játékosokat a játékban megadott e-mail címen keresztül értesíti a sorsolástól számított egy héten belül.

 6. Az egyéb díj nyeremény átadására a nyertessel egyeztetett időpontban kerül sor.
  A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani.

  1. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

 7. A fődíj nyertes, az egyéb díjak nyerteseinek nevét – valamint a település nevét, ahol lakik - a sorsolást követően a Szervező közzéteszi a www.bajnokburger.hu internetes oldalon.

 8. A Szervező a fődíj és egyéb nyeremények (a továbbiakban együttesen: a nyeremény/ek) átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

 9. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint az ajándékok postázási költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

 10. A Játékból ki vannak zárva a Szervező Unilever Magyarország Kft., NYDFI Kft., Wartburger Kft., Divinart Kft., Berke Ákos EV., Join Forces Kft., Buddies Kft., BMKM Group Kft., Navegar Kft., Baan’s Kitchen Kft., BV Transport Kft., Quiet Partners Kft., Grillparázs Magyarország Kft.,Burger House.hu Kft., Lehel Utca 9. Kft, POPBISTRO Kft., Sizzler Fast Food Kft., BBQ Körúti Vendáglátó Kft., Tiaret Kft., Magic Burger Kft., We Love Kreatív Kft., valamint a Tintahal Design Bt. dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§. (1.) bekezdésének 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 11.  A Játékban 16 év alatti vagy cselekvőképességükben egyébként korlátozott vagy cselekvőképtelen személyek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

 12. A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 13. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

 14. A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak az üzletekben elhelyezett szóróanyagokon, munkanapokon 9-17 óra között a 06 (40) 400-400-as telefonszámon, valamint a www.bajnokburger.hu internetes oldalon. A Játék hivatalos Részvételi- és Játékszabályzata a www.bajnokburger.hu internetes oldalon jelenik meg.

 15. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

 16. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához és annak idejére minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Szervező Unilever Magyarország Kft, aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

  Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: Unilever Magyarország Kft., 1138 Budapest, Váci út 182; vagy a következő e-mail címen: info@unileverinfo.hu. A törlési kérelemnek a Szervező a lehető legrövidebb időn, de legkésőbb a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül eleget tesz. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai helyesbítését, valamint az adatkezelésről tájékoztatást is.

  Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
  - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
  - a törlési kérelmet a Szervező általában egységesen tudja csak kezelni, nem tudja márkánként / nyereményjátékonként / aktivitásonként kezelni, így törlési kérelem esetén a Játékos személyes adatai az Unilever Magyarország Kft teljes adatbázisából egyidejűleg törlésre kerülhetnek, ami érintheti a Játékosnak más, az Unilever Magyarország Kft által szervezett nyereményjátékokban, aktivitásokban történő részvételét is; továbbá
  -amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

  Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából a Tintahal Design Kft. végzi. A nyeremény szolgáltatásában, kézbesítésében résztvevő We Love Kreatív Kft., 1036 Budapest, Lajos u 118-120. 4. em. 8. a Szervező által átadott személyes adatokat kizárólag a nyeremény szolgáltatásához, kézbesítéséhez, és kizárólag a nyeremény szolgáltatásának, kézbesítésének idejéig használja fel. A Szervező Unilever Magyarország Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához vagy bírósághoz fordulhat.

  A Játék adatkezelési azonosítója: 00364-0247.

  Budapest, 2017. március 10.

  UNILEVER Magyarország Kft.
  Szervező